Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure
                                                                                                                                                      
Pokerinkomsten worden op dit moment belast met kansspelbelasting. De pokerspeler is zelf 29% kansspelbelasting verschuldigd over winst uit live toernooien in het buitenland en poker op buitenlandse sites. De kansspelbelasting wordt per maand berekend, verliesmaanden kunnen niet worden verrekend met maanden waarin inkomsten zijn behaald en de verschuldigde kansspelbelasting kan (onterecht) niet worden verrekend in de inkomstenbelasting. Naast deze oneerlijkheid in de kansspelbelasting bestaat er tevens veel onduidelijkheid omtrent de belastingplicht van de pokeraars. Wanneer is er sprake van een buitenlands kansspel op internet? Is de directe heffing bij pokeraars niet in strijd met het Europese recht?

De Stichting Fiscale Pokerprocedure start een proefprocedure om duidelijkheid te krijgen over poker in de kansspelbelasting en behartigt de fiscale belangen van de deelnemers aan de proefprocedure. De stichting voert overleg met de Belastingdienst en heeft advocatenkantoor VMW Taxand ingehuurd om de procedure te voeren en op te treden namens de stichting en de deelnemers aan de proefprocedure. VMW Taxand zal in de procedure de belastingplicht van pokeraars voor de kansspelbelasting aanvechten in een gerechtelijke procedure.

Je kunt als pokeraar deelnemen aan de proefprocedure en ook jouw belangen laten behartigen!. Meld je aan via de site of neem contact op met de stichting.

Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates